DZIECIĘCY UŚMIECH Z PROFI CREDIT

 

dzieciecy usmiech profi logo2PROFI CREDIT aktywnie angażuje się w działalność społeczną skoncentrowaną na pomocy dzieciom. Międzynarodowy program Dziecięcy Uśmiech z PROFI CREDIT jest szeregiem aktywności charytatywnych, mających na celu wsparcie potrzebujących dzieci we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. W ramach prowadzenia programu wparliśmy m.in. podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce oraz UNICEF w Czechach.

Oprócz   działań na rzecz dzieci, podejmujemy też aktywności  na rzecz  rozwoju sportu, szczególnie tego na poziomie regionalnym.

 

plakat B2 500x707 SOS

 W lipcu 2015 roku Spółka PROFI CREDIT Polska została oficjalnym darczyńcom Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, którego misją jest pomoc  opuszczonym i zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci. Dzięki istotnemu wsparciu finansowemu ze strony naszej Spółki, instytucja będzie mogła pokryć część kosztów związanych z opieką medyczną, edukacją oraz rozwojem interpersonalnym swoich podopiecznych. Nasz wkład finansowy pomoże też w realizacji programów wspierających adaptację społeczną podopiecznych stowarzyszenia w taki sposób, by w mniejszym stopniu odczuwali ograniczenia wynikające z ich przeszłości. Wsparcie małych podopiecznych organizacji, polega nie tylko na przekazaniu darowizny pieniężnej, ale również na szeregu dodatkowych aktywności, w które chętnie angażują są nasi pracownicy.

Pomagaj dzieciom razem z nami! Dowiedz się więcej na https://www.wioskisos.org/

LOKALNA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

PROFI CREDIT OFICJALNYM SPONSOREM ROZGRYWEK BIELSKIEJ LIGII OKRĘGOWEJ W SEZONIE 2015/2016:

Spółka PROFI CREDIT prowadzi działalność prospołeczną nie tylko na szczeblu ogólnopolskim, ale także lokalnym. Zależy nam, aby aktywnie przyczyniać się do rozwoju młodych talentów. banner-liga-3x1-150dpi-v4

W 2015 nawiązaliśmy współprace z Bielskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, przekazując wsparcie finansowe na rzecz 16 drużyn grających na terenie Podbeskidzia. Jednym z istotnych elementów porozumienia jest nadanie oficjalnej nazwy rozgrywkom w sezonie 2015/2016 - PROFI CREDIT BIELSKA LIGA OKRĘGOWA. 

Jesteśmy firmą ogólnopolską, ale nie zapominamy również o działaniach lokalnych. Piłkarska reprezentacja Polski „rodzi się” przecież w małych klubach, a następnie zawodnicy pną się po kolejnych szczeblach kariery. Chcemy wspierać lokalne przedsięwzięcia i przyczyniać się do rozwoju młodych talentów  – podkreśla Jarosław Chęciński, Dyrektor Wykonawczy PROFI CREDIT Polska S.A.

Fakt podpisania umowy to dla nas ogromna nobilitacja, ale również szansa. Cieszymy się, że tak poważna firma dostrzegła naszą „okręgówkę”, która wzbudza największe emocje wśród kibiców w beskidzkim regionie – komentuje Czesław Biskup, Prezes BOZPN.

Współpraca zawarta została na cały sezon 2015/2016, z założeniem kontynuacji w kolejnych sezonach.

 Profi Credit jednym z głównych partnerów UNICEF 

Dla Profi Credit, jako jednego z wiodących przedsiębiorstw finansowych, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są szczególnie istotne. Ze względu na specyfikę naszej działalności, w której bliskość i zrozumienie drugiego człowieka są fundamentem efektywnego prowadzenia biznesu, w obszarze CSR (ang. Corporate Social Responsibility) również kierujemy się tymi wartościami. Będąc obecnymi na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, uważnie przyglądamy się zarówno problemom lokalnych społeczności, jak i tym dotyczącym regionu, kontynentu i całej planety.

Działając na terenie wielu polskich miast, czujemy się zobowiązani, by aktywnie uczestniczyć w życiu ich mieszkańców, rozumieć potrzeby ludzi i wspierać inicjatywy dla nich ważne. Firma Profi Credit angażuje się w przedsięwzięcia niosące korzyści lokalnym społecznościom – sponsoruje i otacza opieką patronacką akcje na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, promujące rozwój dzieci i młodzieży, oraz zwiększające świadomość finansową obywateli.

Jako organizacja funkcjonująca w wymiarze międzynarodowym, mamy świadomość wyzwań i zagrożeń, przed jakimi stoi dziś ludzkość. Niedożywienie, niedobory wody pitnej czy epidemie dziesiątkujące społeczeństwa w różnych zakątkach globu, postrzegamy jako problemy, których rozwiązanie stanowić powinno cel nie tylko dla narodów bezpośrednio nimi dotkniętych, lecz dla wszystkich mieszkańców planety. Z tego względu, aktywnie wspieramy działalność organizacji międzynarodowych, dbających o poprawę warunków życia ludzi.

Pomoc nie zna granic – Profi Credit jednym z głównych partnerów organizacji UNICEF

unicefW 2014 roku po raz kolejny dołączyliśmy do grona głównych partnerów organizacji humanitarnej UNICEF. Jest to największa międzynarodowa fundacja działająca pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych, troszcząca się o losy dzieci na całym świecie. UNICEF działa na terenie 157 państw, dostarczając ratujące życie szczepionki, budując szkoły, pomagając najmłodszym ofiarom klęsk humanitarnych. Filozofia, zgodnie z którą działa UNICEF to równe prawo każdego dziecka do zdrowego, bezpiecznego dzieciństwa i równego rozwoju, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy wyznawanej religii. W pełni utożsamiamy się z tymi wartościami. Firma Profi Credit wspiera UNICEF w dążeniach do urzeczywistniania postulowanych przez organizację celów. Tylko w 2014 roku na rzecz czeskiego UNICEF przekazaliśmy 100 tysięcy koron czeskich, które pozwolą wesprzeć dzieci z krajów dotkniętych epidemią wirusa ebola. Ponadto, aktywnie uczestniczyliśmy w organizowanej przez czeski UNICEF zbiórce pieniędzy na szczepienia przeciwko sześciu śmiertelnym chorobom dziesiątkującym ludność na kontynencie afrykańskim. Akcja pozwoliła zebrać ponad 3 mln koron, dzięki którym szczepionki trafią do 5 000 dzieci.
 

 

Docenieni przez klientów i branżę. Certyfikat Komisji Etyki KPF

kpfW czerwcu 2012 roku otrzymaliśmy Certyfikat Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Wyróżnienie potwierdza, że działamy w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi, za najwyższą wartość mając dobro naszych klientów.