REALIZACJA PROCESU REKRUTACYJNEGO:

Do struktur naszej Spółki chętnie zapraszamy do współpracy osoby o rozmaitym doświadczeniu zawodowym, różnych kwalifikacjach i kompetencjach.

 • Rozpoczynając procedurę rekrutacyjną, każdorazowo określamy parametry danego stanowiska pracy. Kolejno, podejmujemy decyzję o optymalnym i efektywnym sposobie poszukiwania kandydatów.

   

   

   

 • Nadsyłane aplikacje kandydatów są szczegółowo analizowane przez pracownika Działu Zasobów Ludzkich, przy ścisłej współpracy z Dyrektorem danego Działu. CV rozpatrujemy zarówno pod względem oczekiwań Spółki, jak i kwalifikacji kandydata.
 • Wyłonieni do procesu rekrutacyjnego kandydaci są zapraszani na rozmowy, natomiast specyfika rozmów i wykorzystywane narzędzia rekrutacji uzależnione są od danego stanowiska. Bez względu na strategię rozmów, przedstawiamy kandydatom charakter proponowanej pracy, jak również udzielamy odpowiedzi na zadawane pytania, dotyczące ofertowanego stanowiska.
 • Po zakończonych rozmowach kandydaci otrzymują informację zwrotną, niezależne od rezultatu spotkania rekrutacyjnego. Kandydatowi, który został wyłoniony w wyniku procesu, zostaje przedstawiona oferta zatrudnienia oraz informacje związane z formalnym podjęciem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW:

Inwestujemy w kapitał ludzki - najcenniejszą wartość naszej firmy!

W rozwoju Spółki stawiamy na wykorzystywanie zdolności intelektualnych wszystkich pracowników, bez względu na ich pozycję w strukturze i hierarchii firmy.

 • Nowoprzyjęci pracownicy:
  Jesteśmy świadomi, że efektywny pracownik to pracownik wdrożony w powierzone obowiązki, dlatego też od pierwszego dnia zapewniamy intensywny proces adaptacji i zapoznanie się ze specyfiką pracy w ramach szkolenia stanowiskowego. Każdy z nowoprzyjętych pracowników poznaje też strukturę Spółki i zasady jej funkcjonowania, ujęte w regulaminach, procedurach oraz wytycznych.

   

 • Stała kadra pracowników:
  Zdajemy sobie sprawę, że rzetelność pracy jest nieodłącznie skorelowana z dodatkowym kształceniem, dlatego też umożliwiamy pracownikom podnoszenie ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Plany rozwojowe są najczęściej określane podczas Półrocznej Oceny Pracowniczej, jak i na podstawie aktualnego zapotrzebowania. Nasi pracownicy czynnie uczestniczą w różnorodnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, związanych z profilem wykonywanych obowiązków.
  Spółka Profi Credit Poland, jak inne spółki dywizji Profireal Group, czynnie realizują Międzynarodowy Program „Zarządzania Talentami – Development Management Programme”, który jest wyrazem inwestycji w pracowników o najwyższym potencjale.
  W ramach działań rozwojowych, pracownicy mają również możliwość rotacji w strukturach Spółki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PŁATNYCH PRAKTYK STUDENCKICH, CZYLI JUNIOR TRAINEE PROGRAMME:

Spółka PROFI CREDIT Poland, jak i inne międzynarodowe Spółki Profireal Group od kilku lat intensywnie realizują Program Płatnych Praktyk Studenckich – JTP.

Program ten jest planem wszechstronnego rozwoju zawodowego, skierowanym do studentów II – IV roku różnych kierunków uczelni ekonomicznych oraz humanistycznych, którzy chcą rozpocząć karierę zawodową.

 • Płatne Praktyki Studenckie są organizowane na czas 6 – 24 miesięcy i odbywają się we wszystkich działach i sekcjach firmy. W centrali Spółki znajdują się: Dział Dyrektora Wykonawczego, Dział Finansowy, Dział Handlowy, Dział Obsługi Bieżącej, Dział Windykacji, Dział Zasobów Ludzkich - HR, Dział Informatyczny - IT, Dział Audytu, Dział Marketingu, jak również Sekcja Skarg i Nadzoru oraz Sekcja Administracji.
  W chwili obecnej, w naszej Spółce praktyki odbywa pięciu studentów takich kierunków studiów, jak: administracja, rachunkowość, finanse.

   

 • Doceniamy rzetelną pracę, nienaganną postawę oraz zaangażowanie studentów, dlatego też po zakończeniu Programu Płatnych Praktyk Studenckich - JTP najlepszym z nich oferujemy realną propozycję zatrudnienia w strukturach Profi Credit Poland. Świadczy o tym fakt, że byli praktykanci obecnie stanowią zespół naszych stałych pracowników.
 • Studenci w ramach Programu otrzymują możliwość:
  - wszechstronnego rozwoju zawodowego,
  - poszerzenia wiedzy,
  - nabywania w praktyce nowych umiejętności (interpersonalnych, specjalistycznych itp.),
  - zdobycia unikalnego i niezbędnego na rynku pracy doświadczenia,
  - pogodzenia nauki z praktyką (dogodne godziny praktyk, dostosowane do zajęć na uczelni).

   

   

   

 • Już w pierwszych dniach praktyk, studenci zdobywają wiedzę na temat branży finansowej oraz zapoznają się z kulturą organizacyjną Spółki. Uzyskują kompleksowy obraz rozmaitych procesów i działań, jakie mają miejsce w ramach funkcjonowania firmy. Praktykantom powierzana jest odpowiedzialność za realizację wybranych etapów aktualnie prowadzonych projektów biznesowych. Jako część oferty rozwojowej - uczestnikom programu, Profi Credit Poland proponuje diagnozę potencjału w obszarze umiejętności miękkich oraz działania coachingowe. Każdy z praktykantów przez cały czas trwania programu jest wspierany przez mentora, który na bieżąco udziela informacji zwrotnej na temat wyników pracy, postępów oraz mocnych stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Jak aplikować do Programu Płatnych Praktyk Studenckich?

Prześlij do nas swoje podanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , wraz z krótkim listem motywacyjnym, wskazaniem obszaru docelowego oraz propozycją terminu rozpoczęcia praktyki.

W jakich terminach rozpatrywane są podania?

Podania będą rozpatrywane na bieżąco, natomiast z wyłonionymi w ramach procesu selekcji studentami będziemy się kontaktować w przypadku pojawienia się wolnych miejsc pracy. Dla studentów, którzy nie zakwalifikują się do Programu Płatnych Praktyk Studenckich - JTP, oferujemy możliwość zrealizowania nieodpłatnych praktyk studenckich, w centrali Profi Credit Poland lub w jednym z 20 oddziałów sprzedażowych na terenie całej Polski. Od strony formalnej Spółka Profi Credit Poland wymaga umowy o realizację praktyki studenckiej, przygotowanej przez uczelnię oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jak aplikować na bezpłatną praktykę studencką?

Prześlij swoje podanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wraz z krótkim opisem wybranego obszaru zainteresowań zawodowych. Przy składaniu aplikacji należy wskazać termin odbycia praktyk oraz dołączyć skan umowy o realizację nieodpłatnej praktyki studenckiej, przygotowanej przez Twoją uczelnię.

Jesteśmy dumni, że młodzi i zdolni ludzie mogą zyskać doświadczenie zawodowe właśnie w strukturach Profi Credit Poland. Dołącz do nas!

kariera